HR / EN

Arhiva - 9. Ferdo Livadić 2012.

 

 

Temeljem članka 28. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Samobor, Upravno vijeće POU Samobor na svojoj je 24. sjednici donijelo

PRAVILNIK MEĐUNARODNOG NATJECANJA MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA "FERDO LIVADIĆ"

 

Opće odredbe

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Ferdo Livadić" sastavni je dio programa festivala Samoborska glazbena jesen, a sastoji se od 9 koncerata koji imaju natjecateljski karakter. Natjecanje je namijenjeno mladim glazbenicima svih glazbenih izvođačkih struka, do dobne granice od 26 godina koje navršavaju u godini natjecanja.

Sudionici natjecanja predstavljaju se publici i prosudbenoj komisiji cjelovečernjim koncertnim nastupom.

Natjecanju ne mogu pristupiti dobitnici nagrada dosadašnjih natjecanja Ferdo Livadić.

 

Prijave natjecatelja

Organizator objavljuje javni natječaj za natjecanje "Ferdo Livadić" u dnevnim glasilima, na oglasnim pločama Muzičkih akademija i Glazbenih škola u Hrvatskoj i inozemstvu te na web stranici Samoborske glazbene jeseni. U natječaju su definirani uvjeti i rokovi za prijavu.

Prijava sadržava: ime i prezime, adresu, e-mail, telefon. Prijavi je potrebno OBVEZNO priložiti životopis I fotografiju visoke rezolucije snimljenu na CD, program koji će kandidat izvoditi na natjecanju i video zapis na kojem se nalaze najmanje 2 skladbe različitog karaktera u trajanju do 15 minuta (DVD - ne stariji od 12 mjeseci, snimljen u jednom kadru bez naknadne montaže, sa visokom kvalitetom zvuka – 44.1kHz, 16 bit). Komprimirani formati te općenito loš audio i video zapis neće se uvažavati.

U slucaju neadekvatne snimke prijava se nece uvaziti

Snimka ne mora sadržavati skladbe koje natjecatelji prijavljuju za natjecanje. Snimke se ne vraćaju.

 

Prijavu slati na adresu:

Pučko otvoreno učilište Samobor

p.p. 8
10 430 Samobor

Prosudbena komisija nakon zaprimljenih prijava, odabire 9 natjecatelja. Svi kandidati će o izboru natjecatelja biti obaviješteni u roku od 20 dana nakon krajnjeg roka za prijavu.

 

Programske odredbe

Programe natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz obvezu da je najmanje jedna skladba djelo hrvatskog skladatelja. Prosudbena komisija ocjenjuje: umjetničku osobnost pri izboru programa i njegovoj realizaciji, odabir skladbe hrvatskog autora, nastup na sceni i komunikaciju s publikom te ostvarenu cjelovitost recitala.

Trajanje recitala je makismalno do 45 minuta.

 

Nagrađivanje

Nagrada "Ferdo Livadić" u iznosu od 15.000 kn dodjeljuje se najboljem izvođaču, a nagrada Grada Samobora u iznosu od 10.000 kn dodjeljuje se izvođaču najbolje izvedenog djela hrvatskog skladatelja. O obje nagrade odluku donosi prosudbeno povjerenstvo.

 

Prosudbena komisija

Prosudbena komisija ima pet (5) članova.

Prosudbena komisija sastavljena je od uglednih stručnjaka raznih glazbenih struka.

Predsjednika Prosudbene komisije biraju članovi između sebe. Nakon završene prosudbe, predsjednik je dužan napisati stručno obrazloženje odluka Prosudbene komisije.

 

 

Provedbene odredbe

Tajnik natjecanja obavlja sve administrativne poslove vezane uz provedbu natjecanja.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor potvrđuje sve odluke o:

  • izboru tajnika natjecanja
  • izboru sudionika natjecanja
  • sastavu Prosudbene komisije,

Prigovor na odluke koje je potvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor nije moguć i neće se uvažiti.

Pobjednici Natjecanja imaju obvezu sudjelovati bez naknade na festivalu Samoborska glazbena jesen u idućoj godini.

 

Posebne odredbe

Sudionici natjecanja i umjetnički suradnici pristaju, bez naknade, na direktan ili odgođeni radio odnosno TV prijenos.

 

Upravno vijeće POU Samobor
Predsjednica

Ivanka Prohić, prof.

U Samoboru,

Ur.br.238/27-85-12-250

 


 

ŽIRI

VLADIMIR KRANJČEVIĆ, dirigent

KREŠIMIR SELETKOVIĆ, skladatelj

BRANIMIR POFUK, glazbeni publicist

ZLATKO MADŽAR, glazbeni publicist

IVANA KOCELJ, muzikologinja

 


 

 

NATJECATELJI 2012.

30.09.2012. (nedjelja) u 19 sati, Galerija Prica, Trg Matice hrvatske 6, Samobor

 

DUO PETITE (flauta, klavir)

Duo PetiteDuo Petíte nastao je ujesen 2011. godine u sklopu kolegija komorna glazba pod mentorstvom prof. Renate Penezić, nakon dugogodišnjeg Lucijinog i Katarininog zajedničkog školovanja i sviranja u različitim komornih sastavima gdje su stekle veliko iskustvo u zajedničkom muziciranju. Ostvaruju mnoge zapažene nastupe, a najviše se ističe nastup na državnom natjecanju HDGPP-a u Opatiji na kojem u prosincu 2011. godine osvajaju prvu nagradu. Sudjelovale su u ciklusu studenata Muzičke akademije u Zagrebu „Virtuoso“ u sklopu kojega su izvele rijetko izvođen Coplandov Duo za flautu i klavir. Trenutno pripremaju program za nekoliko međunarodnih natjecanja i cjelovečernjih recitala.

Katarina Horvat (Zagreb, 1991.) sa sedam godina počinje učiti flautu u Glazbenoj školi Pavla Markovca u razredu Nevenke Preiss. Trenutno je studentica treće godine flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Renate Penezić. Tijekom školovanja nastupila je na svim važnijim produkcijama, smotrama i koncertima u organizaciji škole, akademije i grada. Redovito sudjeluje na državnim natjecanjima na kojim osvaja visoke prve, druge i treće nagrade. Osim kao solist, veliko iskustvo i nagrade bilježi kao član komornih sastava.

U komornim sastavima na državnim natjecanjima osvaja također visoke prve i druge nagrade. Zapažene rezultate ostvaruje i na brojnim međunarodnim natjecanjima (Flauta Aurea u Zagrebu, Lions Grand Prix u Rijeci, Flavtistra u Kopru), najviše se ističe natjecanje EURITMIA u Italiji 2007. na kojem osvaja prvu nagradu i druga nagrada na 4. međunarodnom natjecanju “Giovani Musicisti - Città di Treviso” također u Italiji, 2012. godine.

Kao solist 2010. nastupa uz pratnju gudačkog orkestra profesora GŠ Pavla Markovca,  2011. uz pratnju Orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske, a u siječnju 2012. izvela je u duu s Jelenom Geček uz pratnju Simfonijskog orkestra Muzičke akademije Koncert za dvije flaute u D-duru F. Dopplera . Uz ostale zapažene nastupe, održala je nekoliko recitala u Povijesnom muzeju i Europskom domu. 2010. godine postaje članom Maribor International Orchestra 2012 (MIO2012) s kojim nastupa u Ljubljani, Mariboru (Slovenija), Beogradu (Srbija), Forli, Pesaro (Italija) i Beču (Austrija).

Pohađala je seminare uglednih pedagoga: Luisa Sello, Renata Penezić, Luděk Šabaka, Alenka Zupan, Gaspar Hoyos, Federica Lotti, Matej Zupan, Hansgeorg Schmeiser i dr.

Lucija Majstorović (Zagreb, 1990.) studentica je treće godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi doc. Katarine Krpan. Kroz svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje redovito je nastupala na raznim nastupima, produkcijama, smotrama, koncertima i ostalim manifestacijama u državi i inozemstvu. Također je sudjelovala i osvajala visoke nagrade na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima, seminarima i festivalima u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Belgiji, Njemačkoj, Češkoj itd. Osim kao solist, nagrade na natjecanjima bilježi i kao član komornih sastava.

Svirala je uz pratnju Zagrebačkog omladinskog komornog orkestra (ZOKOR) i uz pratnju gudačkog orkestra profesora Glazbene škole Pavla Markovca. U siječnju 2011. odabrana je da predstavlja Muzičku akademiju na audiciji za nastup uz Srednjoeuropski orkestar mladih pred poznatim pijanistom i dirigentom Zoltanom Kocsisem. Aktivno sudjeluje kao klavirist u Simfonijskom orkestru Muzičke akademije, te je jedan od izvođača u HR projektu, nagrađenim posebnom Rektorovom nagradom, koji promovira suvremenehrvatske kompozitore (u sklopu kojega je praizvela tri kompozicije mladih skladatelja). U rujnu 2011. godine u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda izvela je s Lucijom Stanec Saint-Saënsov Karneval životinja uz pratnju Zagrebačkog orkestra mladih kojim je vladao Filip Aver Jelavić. Sudjeluje kao klavirist u rock operi Hocus-Pocus autora Igora Tatarevića postavljenu u studenom 2011. u Varaždinskom HNK. U svibnju 2012. godine izvela je djelo za klavir i orkestar „Rahbodea“ Berislava Šipuša sa Simfonijskim orkestrom Muzičke akademije pod ravnanjem Mladena Tarbuka, a u lipnju iste godine izvest će Mozartov klavirski koncert u B-duru KV 450 uz pratnju Zagrebačkog orkestra mladih i dirigenta Igora Tatarevića. 2008. godine upisala je udaraljke u Srednjoj glazbenoj školi Pavla Markovca te i na tom području bilježi brojne nastupe i sudjelovanja na festivalima, seminarima i u raznim orkestrima na području Hrvatske i Europe.

Prisustvovala je seminarima uglednih europskih i svjetskih klavirskih pedagoga, među kojima se ističu László Baranyay i Mariann Ábrahám iz Mađarske, Lívia Rév iz Francuske, Ludmilla Lazar iz SAD–a, Federico Gianello iz Italije te Jean-François Antonioli iz Švicarske.

 

 

Anamarija Milić, violina

Anamarija MilićAnamarija Milić rođena je 2. rujna 1989. u Zagrebu. Potječe iz obitelji glazbenika. Violinu uči od svoje 5. godine. u klasi prof. Helene Žubrinić, od 1999. do 2002. kod prof. Armina Sešeka (Ljubljana). Pohađala je seminare kod prof. Z. Bona, A. Koucher, L. i M. Sorokowe, Y. Korchynskog, I. Petrushevskog i B. Belkina. Nastupala je u 40-tak gradova Hrvatske, Slovenije, Rusije, Italije, Austrije, Lichensteina, Bosne i Hercegovine, Srbije, Češke, Rumunjske, Poljske, Francuske i Nizozemske. Predstavljala je mlade hrvatske glazbenike na koncertima u Moskvi u organizaciji Međunarodnog dobrotvornog fonda “Vladimir Spivakov”. Nastupala je uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Varaždinskog Komornog orkestra i Simfonijskog orkestra HRT-a.

U listopadu 2004. godine svirala je na prvom koncertu violionističkog ciklusa “Audijencija” (ciklus koncerata u dvorani Lisinski na violini King). Na natjecanjima za mlade violiniste osvojila je brojne nagrade, između ostalog tri prve nagrade na državnim natjecanjima (2000., 2002., 2004.), dvije prve nagrade na natjecanju Aple-Adria “V.A. Marcosig” (Gorizia, 2000. i 2002.), prvu i treću nagradu na natjecanju “Petar Teškov” (Beograd, 2001., 2002.), prvu nagradu na natjecanju “Verdi Note” (Rim, 2001.), te treću nagradu na natjecanju “Jeunesses Musicales” (Bukurešt, 2003.).

2005. sa šesnaest godina upisuje studij na Muzičkoj  Akademiji u Zagrebu u klasi prof. Gorana Končara, a od 2007. studira u klasi prof. Leonida Sorokowa. Akademsku godinu 2008/09. provela je na Univerzitaet fuer Musik und darstellende Kunst Wein gdje je pozvana u klasu prof. Stefana Kamilarova u sklopu programa razmjene studenata. U rujnu 2009. završila je dodiplomski studij kao drugi najbolji student generacije, a 2010. je diplomirala je solistički smjer Master programa kao najbolji student generacije  Muzičke Akademije Zagreb. Iste godine nastavlja postdiplomski studij u klasi renomiranog solista i pedagoga Borisa Belkina na Konzervatoriju Maastricht, Nizozemska, kojeg završava u travnju 2012.

 

 

URSA VUKMAN, orgulje

Ursa VukmanUrsa Vukman rođena je u Trogiru 1990.g. Istovremeno završava Opću gimnaziju ˝ Ivan lucić ˝ u Trogiru te Srednju glazbenu školu ˝Josipa Hatze ˝ u Splitu u klasi prof. Erme Sotirove, smjer orgulje te teoretski odsjek. Godine 2008. upisuje studij orgulja u klasi prof. Maria Penzara na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.Na regionalnom natjecanju HDGPP -a u Zagrebu 2007. g. osvaja 1. nagradu u 1. kategoriji te 2. nagradu na državnoj razini te te  2011.g. 2. nagradu na Državnom natjecanju komornih sastava u Opatiji.
Orguljašica je u župi sv. Petra apostola u Zagrebu gdje ravna djevojačkim zborom ˝ Kefa ˝.
Surađivala je sa Simfonijskim orkestrom HRT -a i Zagrebačkom filharmonijom u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ , nastupila u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu 50. Muzičkog bienalla  u Zagrebu zbog čega  je i nagrađena `Posebnom rektorovom nagradom`, akademskim ciklusima „Virtuoso“, kao čembalist i orguljaš, kao solistica  uz Brass ansambl Muzičke akademije ,odnedavno je i članica Zagrebačkog orkestra mladih te djeluje u različitim  sastavima komornog tipa.
Aktivno pohađa razne seminare ( Njemačka, Slovenija, Hrvatska) i nastupa na orguljskim smotrama i koncertima u zemlji i inozemstvu.

 

 

 

 

01.10.2012. (ponedjeljak) u 19 sati, Galerija Prica, Trg Matice hrvatske 6, Samobor

 

Krešimir Starčević, klavir

Krešimir StarčevićKrešimir Starčević (Zagreb 1988.) klavir je počeo učiti tek sa 12 godina u Umjetničkoj školi Franje Lučića u Velikoj Gorici u klasi prof. Andreje Markulin. Trenutno je apsolvent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Đorđa Stanettija. U želji da što brže napreduje pohađao je seminare O. Cinkoburove, S. Spanoa, M. Kandelaki, R. Dalibaltayana, K.-H. Kämmerlinga, E. Indjića, A. Spirija, N. Floresa i P. Paleczynog. Na županijskim Hrvatskim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa osvojio je drugu (Zagreb, 2003.; Varaždin 2009.) i prvu nagradu (Varaždin, 2007.), a na 2007. godine pobjedio je na državnom natjecanju u Dubrovniku. Na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Zlatko Grgošević u Zagrebu 2006. dobitnik je druge nagrade. Organizator je i voditelj Virtuosa - ciklusa koncerata studenata Muzičke akademije u Zagrebu. Nekoliko puta je gostovao na HRT-u u sklopu emisija „Zvučnjak“, „Dobro jutro, Hrvatska“ i „Majstori svirači“. 2008. godine izveo je 1. Klavirski koncert u C-duru L. van Beethovena sa Orkestrom Muzičke akademije u Zagrebu te dirigentom Mladenom Tarbukom, a 2010. je izveo Klavirski koncert u a-molu R. Schumanna uz Zagrebačku filharmoniju i dirigenta Sašu Britvića. Sudjelovao je na uglednim festivalima kao što su Muzički biennale Zagreb, Senjske glazbene večeri, Musica Maxima 3, Hrvatska glazbena scene mladih, u projektu „24 sata Chopina u HGZ-u“ te Svibanjske glazbene večeri u Šibeniku. U kolovozu 2010. sudjelovao je na International Sommerakademie Prag-Wien-Budapest u Reichenau u Austriji. Surađuje sa uspješnim mladim hrvatskim glazbenicima kao što su Lovro Merčep, Srđan Bulat, Marin Maras, Smiljan Mrčela, Vedran Kocelj i drugi. Zajedno sa Mihaelom Paarom i Marcom Grazianijem član je novoosnovanog „Avangard trija“, a s Marcom Grazianijem nastupio je u Mariboru u sklopu projekta „Maribor – europski grad kulture 2012. godine“. 2011. godine nastupio je na koncertu povodom proslave 70. rođendana Silvija Foretića, a 2012. na koncertu povodom proslave 75. rođendana Željka Brkanovića.

 

  

TANJA SONC, violina

Tanja SoncTanja Sonc  (1992) je počela svojo glazbeno obrazovanje sa pet godina kod prof. Armina Sešeka. Od 2004 godine, njen mentor je Primož Novšak,  profesor  na Akademiji za glasbo u Ljubljani , na kojoj trenutno završava  studije. Svoje znanje je usavršavala na Institutu Leopold Mozart  u Salzburgu  za veoma nadarene mlade glasbenike, u klasi Wonji Kim-Ozim. Ove godine je uspešno završila program Erasmus  kod profesora Igora Ozima na Mozarteumu u Salzburgu. U maju ove godine je položila prijemni ispit na Zurcher Hochschule der Kunste  u klasi Nore Chastain.  U junu 2012 je položila audiciju za Orkester-praktikum u  Tonhalle  Orkestru (Zurich).  Redovno pohađa seminare kod Igora Ozima, Stephena Shippsa, Sylvie Gazeau, Wonji Kim-Ozim i  Nore Chastain.  Istovremeno se zanima i za kamernu glazbu  pa tako pohađa i časove kod Primoža Novšaka, Rainera Schimdta, Wolfganga Redika, Tomaža Lorenza, Boštjana Lipovška, Mate Bekavca,… U Salzburgu je imala i časove  za baročnu glazbu kod Hira Kurosakija i predavanja  kod Reinharda Goebla.

Kao solistkinja je nastupala sa sledećim orkestrima:

Vrhniški godalni orkestar (Sarasate: Ciganske melodije)
Simfonijski orkestar KGB u Ljubljani (Mendelssohn: Koncert u e-molu)
Buhmov kamerni orkestar u Pragi (Mozart: Simfonija koncertante)
Međunarodni mladinski orkestar Alpe-Adria (Beethoven: Romanca G-dur)
Orkestar Slovenačke Filharmonije (Čajkovski: Koncert u D op. 35,Massenet: Meditacija iz opere Thais, Sarasate: Carmen fantasy op.25)
Kamerni gudački orkestar Slovenačke Filharmonije (Mozart: Koncert u  D, KV 218,)
Orkester der Kunstuniversirat Graz (Mozart: Koncert u D. kv 218)
Kamerni orkestar solista Društva slovenačkih skladatelja (Sojar Voglar: Koncert za violinu i orkestar-krstna izvedba)
Orkestar "Hiše kulture" Celje (Massenet: Thais, Williams: Schindler`s list)
Kamerni orkestar Camerata Academica Novi Sad (Bach: Koncert u E-duru)

Orkestar Akademije za glasbo u Ljubljani (J. Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D-duru op.77)

Kamerni orkestar Slovenačke Filharmonije (A. Vivaldi: 4  Godišnja  doba)

Nastupala je na koncertima u organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske , Samoborske glazbene jeseni, Rotary kluba ( Ljubljana), itd.

Pored brojnih nastupa u Sloveniji, gostovala je u Hrvatskoj, Italiji, Nemačkoj, Švici, Belgiji, Austriji, Francuskoj, Americi (Michigan) i  Češkoj.

Osvojila je veliki broj nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. 2007 je bila absolutni pobednik  na natjecanju  »Etide i skale« u Zagrebu , dobila je i nagradu za najbolje izvođenje obavezne i virtuozne skladbe. 2008 dobila Škerjančevu nagradu  Srednje glazbene škole. Na državnom natjecanju 2009 »Temsig« je dobila prvu nagradu  (100/100) i posebnu nagradu za najbolje izvođenje obavezne skladbe, kao i recital na letnjem festivalu »Lent« u Mariboru.

2011 je bila absolutni pobednik  Brahmsovog  natjecanja u Portschachu u Austriji. U studijskoj godini 2010/2011 je dobitnica Prešernove nagrade Univerze u Ljubljani.

 

 

Alja Mandič, violončelo

Alja MandičAlja Mandič (Ljubljana, 1989.) sa šestnaest je godina kao iznimno nadarena violončelistica primljena u klasu prof. Valtera Dešpalja na Muzičkoj akademiji Zagreb gdje je ove godine sa najvišom ocjenom i magistrirala.

2010. godine kod istog je profesora, kao jedna od njegovih najuspješnijih studenata primljena na International Music Academy Liechtenstein.
Sljedeće školske godine Alja će nastaviti studij u klasi Monike Leskovar na Conservatoriu della Swizzeria Italiana u Luganu, Švicarska.
Tijekom školovanja usavršavala se na majstorskim tečajevima kod mnogih uglednih violončelista i pedagoga kao što su A. Bylsma, L. Fenyö, G. Hoffman, R. Latzko, D. Ferschtman, M. Lidstrom i drugi.
Dobitnica je prve nagrade na Europskom natjecanju Alfredo e Vanda Marcosig (Italija, 2008. i 2004.), prve nagrade i zlatne plakete na Slovenskom državnom natjecanju (2009. i 2003.). Dobitnica je 2. nagrade na međunarodnom natjecanju mladih violončelista Antonio Janigro (Hrvatska, 2004.) i Liezen (Austrija, 2004.).
Kao solistica i komorna glazbenica nastupala je u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Liechtensteinu, Francuskoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Danskoj i Rusiji. Kao dobitnica stipendije Northern Light Music festivala (Minnesota) ostvarila je više koncerata i u SAD-u.
Na svjetski poznatom festivalu Cello Akademie Rutesheim u Njemačkoj je 2010. godine je kao solistica nastupila uz orkestar Budapest Strings pod ravnanjem Béle Drahosa.

Dobitnica je Rektorove nagrade za izvedbu Schumannovog koncerta uz Zagrebačku filharmoniju i maestra Tomislava Fačinija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u siječnju 2012. godine.

Članica je ansambla Cellomania, s kojim je nastupala na brojnim festivalima i koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu (Amsterdam Cello Bienalle, Dubrovačke ljetne igre, Osorske glazbene večeri, Splitsko ljeto, Samoborska glazbena jesen, idr.). Ansambl je surađivao sa svjetski priznatim violončelistima kao što su Mischa Maisky, Giovanni Sollima i Monika Leskovar.

Od 2009. godine stipendistica je zaklade Musik und Jugend iz Liechtensteina.

 

 

 

07.10.2012. (nedjelja) u 19 sati, Galerija Prica, Trg Matice hrvatske 6, Samobor

 

BARTOLOMEJ STANKOVIĆ, klavir

Bartomej StankovićBartolomej Stanković (Zenica, BiH, 1988) diplomirao je klavir u klasi prof. em. Pavice Gvozdić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2011. godine te u lipnju 2012. godine završio postdiplomski studij na pijanističkoj akademiji Steinway Academy u Veroni u klasi Maestra Federica Gianella, učenika legendarnog ruskog pijaniste Lazara Bermana. Klavir je započeo učiti 1997. godine kod prof. Bahrije Šabanović u Školi za osnovno muzičko obrazovanje Avdo Smajlović u Visokom. Nastupao je na javnim koncertima škole i osvojio dvije treće nagrade na Federalnim natjecanjima u Mostaru i Bihaću.

U Sarajevu je pohaĎao i 2006. godine završio Srednju muzičku školu u klasi prof. Angeline Bojović-Pap stekavši pritom znatan broj nagrada na natjecanjima. MeĎu njima ističu se: Prva nagrada na Festivalu muzike F. Chopina (Tuzla 2004.); posebna i apsolutna nagrada na Federalnom natjecanju (Tuzla 2005.) i prva nagrada u kategoriji klavirski duo na Federalnom natjecanju 2006. godine. Usavršavao se na seminarima kod eminentnih klavirskih pedagoga kao što su Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher i drugi.

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu redovito je učestvovao kao student demonstrator, te je održao predavanja na kolegijima: Glazbeni oblici, Povijest glazbe, Klavirska literatura i Analiza interpretacija, a 2007. i 2011. godine održao je predavanje i na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo u Zagrebu predstavivši studentima i profesorima tog fakulteta spoj glazbe i akustike: KLAVIR – kroz povijest i graĎu, projekt za kojeg je dobio Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Učestvuje u organizaciji koncerata ciklusa Virtuoso. U 2010/2011. sezoni je bio umjetnički voditelj Udruge Tilia Lipik. Više puta je nastupio na koncertima ciklusa Virtuoso i koncertima zaklade Musik & Jugend iz Liechtensteina u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske, BiH i Italije. Održao je solističke recitale u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u lipnju 2010. godine kao solist uz Dubrovački simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom I. Galioullinea, u Dubrovniku je izveo Prvi klavirski koncert P.I. Čajkovskog. U akademskoj 2010./2011. godini nastupao je nekoliko puta na koncertima HRProjekta – promocije suvremenih hrvatskih skladatelja pod vodstvom prof. Katarine Krpan, uključujući i koncert kod predsjednika dr.sci. Ive Josipovića. U travnju 2012. godine osvojio je Drugu nagradu na Concorso Internazionale „Premio Salieri“ Legnago-Italy, u rodnom gradu velikog talijanskog skladatelja Antonija Salierija.

 

 

Mia Ćojbašić, harmonika

Mia ĆojbašićMia Ćojbašić jedna je od najistaknutijih hrvatskih mladih umjetnica na koncertnoj harmonici. Rođena je 11.travnja 1987. godine u Puli. Srednju glazbenu školu završila je u rodnom gradu, nakon čega upisuje renomirani Filološko-umjetnički fakultet u Kragujevcu u klasi prof. Vojina Vasovića.

Odmah po završetku studija, na istom je fakultetu zbog svojih iznimnih rezultata izabrana kao asistentica na katedri za harmoniku.

Formalno glazbeno obrazovanje započela je u pulskoj glazbenoj školi, gdje je njen talent prepoznat vrlo rano zbog čega je ubrzo po upisu prešla sa tradicionalne harmonike na klasični repertoar.

Tijekom svog školovanja nagrađivana je na brojnim državnim  i međunarodnim natjecanjima, od kojih valja izdvojiti:

  • · Prvo mjesto na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Rijeci 2002.
  • · Prvo mjesto na Međunarodnom natjecanju “Fisa...armonie” u Trstu (Italija) 2004.
  • · Prva nagrada na Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli 2007. i 2008.
  • · Drugo mjesto na Međunarodnom natjecanju u Sydney-u (Australija) 2009.
  • · Četvrto mjesto na Međunarodnom natjecanju “Citta di Castelfidardo” (Italija)
  • 2007.
  • · Četvrta nagrada na Međunarodnom natjecanju u Tianjinu (Kina) 2008.

Njena je želja ostvariti uspješnu karijeru kao izvođač na koncertnoj harmonici i pridonijeti razvoju i poimanju harmonike kao punopravnog klasičnog instrumenta.

Kao izvođač, ostvarila je brojne zapažene nastupe i recitale u zemlji nakon čega je pozvana da održi i koncerte u inozemstvu. Osim kao solist, istaknula se i kao član raznih komornih sastava sa kojima je također koncertirala te osvajala prve nagrade na državnoj i međunarodnoj razini.

Osim rada sa svojim redovnim profesorima, sudjelovala je na mnogim međunarodnim seminarima i masterclassima klasične glazbe gdje se usavršavala kod nekih od najeminentnijih svjetskih pedagoga i solista.

U lipnju 2011. godine upisuje polijediplomski studij na glazbenoj akademiji HMTM u Hannoveru (Njemačka) na poziv prof. Elsbeth Moser, a u svibnju 2012. godine primljena je na Sibelius Academy (Helsinki, Finska) kao Erasmus student gdje ce od rujna 2012. harmoniku studirati u klasi prof. Mike Vayrynena.

 

 

Filip Merčep-udaraljke

Filip MerčepFilip Merčep (1991.), najmlađi je dobitnik „Porina“ u povijesti te nagrade i, uz Moniku Leskovar, jedini hrvatski glazbenik koji je svirao u finalu Eurovizijskog natjecanja mladih glazbenika Europe.

Već od samih početaka sviranja udaraljki osvajao je najviša odličja na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima (državno natjecanje u Varaždinu 2006. i 2008. god., međunarodno natjecanje Euritmija u Italiji 2007., Lions Grand Prix u Rijeci 2008., i 2009.god,) te je 2006., 2008. i 2010. god. nagrađen posebnim priznanjem Ministra znanosti, obrazovanja i športa.

U studenom 2009.god. pobijedio je na natjecanju HRT-a i PBZ Carda za najboljeg mladog glazbenika te godine, a u ožujku 2010. pobijedio je na natjecanju „Hrvatski glazbenik za Euroviziju“ i u svibnju iste godine predstavljao našu zemlju među ostalim predstavnicima Europe. Filip je kao predstavnik Hrvatske izborio ulazak u finale i tako je, nakon 12 godina, Hrvatska opet imala finalista tog velikog natjecanja. U finalu je svirao ispred Rathaus vijećnice u Beču pred 45 tisuća slušatelja uz Simfonijski orkestar ORF Radio-televizije Beč, pod ravnanjem dirigenta Corneliusa Meistera.

Prosle je godine s CD-om, „Tri mušketira, jedna dama i gospodin“ osvojio hrvatsku najugledniju diskografsku nagradu „ Porin“ u kategoriji najbolja izvedba klasične glazbe i time je postao najmlađim dobitnikom te vrijedne nagrade.

Filip je postao i dobitnikom Nagrade Grada Samobora i godišnje nagrade HGM-a „Ivo Vuljević“ za najboljeg mladog glazbenika 2011.godine.

Koncertirao je na festivalima kao što su Dubrovačke ljetne igre, Muzički biennale Zagreb, Osorske glazbene večeri, Samoborska glazbena jesen, Vukovarski festival komorne glazbe, Dani glazbe Miroslava Miletića i mnogim drugim, te je kao solist svirao sa Zagrebačkom filharmonijom, Zagrebačkim solistima, Hrvatskim komornim orkestrom, Varaždinskim komornim orkestrom, Zagrebačkim orkestrom mladih, Puhačkim simfonijskim orkestrom OSRH, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Simfonijskim orkestrom ORF Radio-televizije Beč, te sa gudačkim kvartetima Cadenza i Porin.

Dobitnik je stipendije Grada Samobora za mlade, nadarene glazbenike.