HR / EN

Arhiva - 15. Ferdo Livadić 2018.

 

Članovi žirija

 

Vladimir Kranjčević

Tomislav Fačini

Ivana Kocelj

Branko Mihanović

Srećko Bradić


 
Temeljem članka 25. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Samobor a na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće POU Samobor donijelo je

PRAVILNIK MEĐUNARODNOG NATJECANJA MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA "FERDO LIVADIĆ"

 

Opće odredbe

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Ferdo Livadić" sastavni je dio programa festivala Samoborska glazbena jesen, a sastoji se od 6 koncerata koji imaju natjecateljski karakter. Natjecanje je namijenjeno mladim glazbenicima svih glazbenih izvođačkih struka, do dobne granice od 28 godina koje navršavaju u godini natjecanja.

Sudionici natjecanja predstavljaju se publici i prosudbenoj komisiji koncertnim nastupom u trajanju do 45 minuta..

Natjecanju ne mogu pristupiti dobitnici nagrada dosadašnjih natjecanja Ferdo Livadić.

 Prijave natjecatelja

Organizator objavljuje javni natječaj za natjecanje "Ferdo Livadić" na oglasnim pločama Muzičkih akademija i Glazbenih škola u Hrvatskoj i inozemstvu te na web stranici Samoborske glazbene jeseni. U natječaju su definirani uvjeti i rokovi za prijavu.

Prijava sadržava: ime i prezime, adresu, e-mail, telefon. Prijavi je potrebno obvezno priložiti životopis u word formatu snimljen na CD ili USB, fotografiju visoke rezolucije snimljenu na CD ili USB, program koji će kandidat izvoditi na natjecanju i video zapis s popisom snimljenih kompozicija na kojem se nalaze najmanje 2 skladbe različitog karaktera u trajanju do 15 minuta (ne stariji od 12 mjeseci, snimljen u jednom kadru bez naknadne montaže, sa visokom kvalitetom zvuka – 44.1kHz, 16 bit u AVI ili MP4 formatu). Komprimirani formati te općenito loš zapis neće se uvažavati. U slucaju neadekvatne snimke prijava se neće uvažiti. Snimka ne mora sadržavati skladbe koje natjecatelji prijavljuju za natjecanje. Snimke se ne vraćaju.

Prijavu slati na adresu zaključno s 29.06.2018.

Pučko otvoreno učilište Samobor

p.p. 8
10 430 Samobor

Prosudbena komisija nakon zaprimljenih prijava, odabire 6 natjecatelja. Svi kandidati će o izboru natjecatelja biti obaviješteni u roku od 20 dana nakon krajnjeg roka za prijavu, odnosno do 20. srpnja 2018.

 

Programske odredbe

Programe natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz obvezu da je najmanje jedna skladba djelo hrvatskog skladatelja. Prosudbena komisija ocjenjuje: umjetničku osobnost pri izboru programa i njegovoj realizaciji, odabir skladbe hrvatskog autora, nastup na sceni i komunikaciju s publikom te ostvarenu cjelovitost recitala.

Trajanje recitala je makismalno do 45 minuta.Nagrade

 

-          Nagrada "Ferdo Livadić" – za najbolju umjetničku osobnost 15.000 kn bruto,

Koncerti na Festivalima: Dubrovačke ljetne igre, Samoborska glazbena jesen 2019., Osorske glazbene večeri i Festival sv. Marka, Koncert u ciklusu Cantus Ansambla, nova kompozicija (narudžba SGJ) za pobjednika Natjecanja i Canuts Ansambl koju će pobjednik praizvesti na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2019.

-          Nagrada Grada Samobora i HDS-a – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

7500 kn bruto, koncert na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2019.Prosudbena komisija

Prosudbena komisija ima pet (5) članova.

Prosudbena komisija sastavljena je od uglednih stručnjaka raznih glazbenih struka.

Predsjednika Prosudbene komisije biraju članovi između sebe. Nakon završene prosudbe, predsjednik je dužan napisati stručno obrazloženje odluka Prosudbene komisije.Provedbene odredbe

Tajnica natjecanja obavlja sve administrativne poslove vezane uz provedbu natjecanja.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor potvrđuje sve odluke Prosudbene komisije. Prigovor na odluke koje je potvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor nije moguć i neće se uvažiti.

Pobjednici Natjecanja imaju obvezu sudjelovati bez naknade na festivalu Samoborska glazbena jesen u idućoj godini.


Posebne odredbe
Sudionici natjecanja i umjetnički suradnici pristaju, bez naknade, na direktan ili odgođeni radio odnosno TV prijenos.

Predsjednik UV-a POU Samobor
Krešo Sokolović

 

Prosudbena komisija 15. Međunarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić odabrala je kandidate za ovogodišnje natjecanje. To su (abecednim redom):

  1. Darija Auguštan, sopran
  2. Marija Bašić, violina
  3. Arsen Dalibaltayan, klavir
  4. FLAM-A DUO, udaraljke (Louis Camacho Montealegre (Španjolska), Francesco Mazzoleni (Italija)
  5. Katarina Kutnar, violina
  6. Trio MaseiV (Ivan Andrijević, klarinet, Marko Biškup, klavir, Sebastian Tarbuk, fagot)

Koncerti  odabranih natjecatelja bit će održani tijekom ovogodišnje 43. Samoborske glazbene jeseni i to 23 i 24. rujna u Samoboru, a  završna večer 15. Međunarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić i proglašenje pobjednika uz Cantus Ansambl bit će 26. rujna u Župnoj crkvi sv. Anastazije u Samoboru s početkom u 20 sati.

 

Zahvaljujemo svima koji ste se prijavili, uz čestitke izabranima!

 

Dosadašnji dobitnici nagrada:
2004. JAVOR BRAČIĆ (klavir) – za najbolji koncert, LIDIJA LJUBIČIĆ (flauta) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja.
2005. PETRIT CEKU(gitara) – za najbolji koncert, FILIP FAK (klavir) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja.
2006. ZRINKA IVANČIĆ (klavir) – za najbolji koncert, MARIJA KUHAR (sopran) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2007. PETRA KUŠAN (violončelo) – obje nagrade
2008. DUNJA BONTEK (violina) – za najbolji koncert, JELENA PAVIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2009. SRĐAN BULAT (gitara) – za najbolji koncert, MARIN MARAS (violina) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2010. KVARTET KLANG (dva klavira i udaraljke) – za najbolji koncert, MARIJAN ĐUZEL (klavir) za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2011. IVAN ŠVERKO (harmonika) - za najbolji koncert, ALEKSANDRA ŠUKLAR (udaraljke) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2012. TANJA SONC (violina) – za najbolji koncert, KREŠIMIR STARČEVIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2013. ALJOŠA JURINIĆ (klavir) – za najbolji koncert, IVAN MUČIĆ (trombon) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2014. LEON KOŠAVIĆ (solo pjevanje) – za najbolji koncert, KARLO IVANČIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2015. FRANJO BILIĆ (čembalo) – za najbolji koncert, LATICA ANIĆ (violončelo) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
2016. KVARTET SAKSOFONA ARDEMUS - za najbolji koncert, LOVRE MARUŠIĆ (klavir) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2017. IVAN VIHOR KRSNIK ČOHAR (klavir) - obje nagrade 

2018. KATARINA KUTNAR (violina) - obje nagradeNagrade:
    •    nagrada "Ferdo Livadić" u iznosu od 15.000 kn dodjeljuje se najuspješnijem izvođaču
    •    nagrada Grada Samobora u iznosu od 7.500 kn dodjeljuje se izvođaču najbolje izvedenog djela hrvatskog skladatelja

 

 

Od 2006. godine za dobitnika nagrade „Ferdo Livadić" naručuje se kompozicija za solista i komorni orkestar. Do sada su naručena i praizvedena djela:
2006. – VJEKOSLAV NJEŽIĆ: Koha per kange, za gitaru i komorni orkestar (Petrit Ceku i Cantus Ansambl )
2007. – FRANO ĐUROVIĆ: Fantazija za klavir i komorni orkestar (Zrinka Ivančić i Cantus Ansambl)
2008. – KREŠIMIR SELETKOVIĆ: Koncert za violončelo, klavir i komorni orkestar (Petra Kušan, Danijel Detoni i Hrvatski komorni orkestar)
2009. – OLJA JELASKA: Jutro na moru, za violinu i komorni orkestar (Dunja Bontek i Cantus Ansambl)
2010. – ŽELJKO BRKANOVIĆ: Koncert za gitaru i orkestar (Srđan Bulat i Cantus Ansambl)
2011. - BERISLAV ŠIPUŠ: ...un viaggio verso le luci di Amaraath, la stella del ritorno..., za 2 klavira i udaraljke (Kvartet Klang i Cantus Ansambl)
2012. - MLADEN TARBUK: 4 Estancias, za harmoniku i komorni ansambl (Ivan Šverko i Cantus Ansambl)
2013. - ANĐELKO KLOBUČAR: Etida za violinu i gudački kvintet (Tanja Sonc i Cantus Ansambl)
2014. - DUBRAVKO DETONI: Noć između srijede i petka, za klavir i ansambl (Aljoša Jurinić i Cantus Ansambl)
2015. - FRANO PARAČ
2016. - DALIBOR BUKVIĆ: Barock is not Dead (Franjo Bilić i Cantus Ansambl)
2017. - DAVORIN KEMPF: In modo classico, za kvartet saksofona i glasovirski sekstet (Ardemus kvartet i Cantus Ansambl)

2018. - ZORAN JURANIĆ: Spiritus ludens, quasi concertino za klavir i 10 instrumenata (Ivan Vihor i Cantus Ansambl)