HR / EN

Pravilnik

Temeljem članka 25. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Samobor a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće POU Samobor donijelo je

 

PRAVILNIK MEĐUNARODNOG NATJECANJA MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA "FERDO LIVADIĆ"

 

Opće odredbe

Međunarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika "Ferdo Livadić" sastavni je dio programa festivala Samoborska glazbena jesen, a sastoji se od 6 koncerata koji imaju natjecateljski karakter. Natjecanje je namijenjeno mladim glazbenicima svih glazbenih izvođačkih struka, do dobne granice od 28 godina koje navršavaju u godini natjecanja.

Sudionici natjecanja predstavljaju se publici i prosudbenoj komisiji koncertnim nastupom u trajanju do 45 minuta.

Natjecanju ne mogu pristupiti dobitnici nagrada dosadašnjih natjecanja Ferdo Livadić.

Prijave natjecatelja

Organizator objavljuje javni natječaj za natjecanje "Ferdo Livadić" na oglasnim pločama Muzičkih akademija i Glazbenih škola u Hrvatskoj i inozemstvu te na web stranici Samoborske glazbene jeseni. U natječaju su definirani uvjeti i rokovi za prijavu.

Prijava sadržava: ime i prezime, adresu, e-mail, telefon. Prijavi je potrebno obvezno priložiti životopis u word formatu snimljen na CD ili USB, fotografiju visoke rezolucije snimljenu na CD ili USB, program koji će kandidat izvoditi na natjecanju i video zapis s popisom snimljenih kompozicija na kojem se nalaze najmanje 2 skladbe različitog karaktera u trajanju do 15 minuta (ne stariji od 12 mjeseci, snimljen u jednom kadru bez naknadne montaže, s visokom kvalitetom zvuka – 44.1kHz, 16 bit u AVI ili MP4 formatu). Komprimirani formati te općenito loš zapis neće se uvažavati. U slučaju neadekvatne snimke prijava se neće uvažiti. Snimka ne mora sadržavati skladbe koje natjecatelji prijavljuju za natjecanje. Snimke se ne vraćaju.

Prijavu slati na adresu zaključno s 01.07.2020. godine.

Pučko otvoreno učilište Samobor

Samoborska glazbena jesen

p.p. 8
10 430 Samobor

Prosudbena komisija, nakon zaprimljenih prijava, odabire 6 natjecatelja. Svi kandidati će o izboru natjecatelja biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon krajnjeg roka za prijavu, odnosno do 15. srpnja 2020.

 

Programske odredbe

Programe natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz obvezu da je najmanje jedna skladba djelo hrvatskog skladatelja. Prosudbena komisija ocjenjuje: umjetničku osobnost pri izboru programa i njegovoj realizaciji, odabir skladbe hrvatskog autora, nastup na sceni i komunikaciju s publikom te ostvarenu cjelovitost recitala.

Trajanje recitala je makismalno do 45 minuta.

 

Nagrade

- Nagrada "Ferdo Livadić" – za najbolju umjetničku osobnost: 15.000 kn bruto (ukupni trošak)

Koncerti na festivalima: Dubrovačke ljetne igre, Samoborska glazbena jesen 2021., Osorske glazbene večeri i Festival sv. Marka, nova kompozicija (narudžba SGJ) za pobjednika Natjecanja koju će pobjednik praizvesti na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2021.

- Nagrada Grada Samobora i HDS-a – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja: 7500 kn bruto (ukupni trošak)

Koncert na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2021.

 

Prosudbena komisija

Prosudbena komisija ima pet (5) članova.

Prosudbena komisija sastavljena je od umjetničkih ravnatelja partnerskih festivala te od uglednih stručnjaka raznih glazbenih struka.

Predsjednika Prosudbene komisije biraju članovi između sebe. Nakon završene prosudbe, predsjednik je dužan napisati stručno obrazloženje odluka Prosudbene komisije.

 

Provedbene odredbe

Tajnica natjecanja obavlja sve administrativne poslove vezane uz provedbu natjecanja.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor potvrđuje sve odluke Prosudbene komisije. Prigovor na odluke koje je potvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor nije moguć i neće se uvažiti.

Pobjednici Natjecanja imaju obvezu sudjelovati bez naknade na festivalu Samoborska glazbena jesen u idućoj godini.

 

Posebne odredbe

Sudionici natjecanja i umjetnički suradnici pristaju, bez naknade, na direktan ili odgođeni radio, odnosno TV prijenos.

 

Predsjednik UV-a POU Samobor

Krešo Sokolović

 

 

Ur.broj: 238/27-85-19-443