HR / EN

Pobjednici

Dosadašnji dobitnici nagrada:

2004. JAVOR BRAČIĆ (klavir) – za najbolji koncert, LIDIJA LJUBIČIĆ (flauta) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja.

2005. PETRIT CEKU (gitara) – za najbolji koncert, FILIP FAK (klavir) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja.

2006. ZRINKA IVANČIĆ (klavir) – za najbolji koncert, MARIJA KUHAR (sopran) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2007. PETRA KUŠAN (violončelo) – obje nagrade

2008. DUNJA BONTEK (violina) – za najbolji koncert, JELENA PAVIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2009. SRĐAN BULAT (gitara) – za najbolji koncert, MARIN MARAS (violina) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2010. KVARTET KLANG (dva klavira i udaraljke) – za najbolji koncert, MARIJAN ĐUZEL (klavir) za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2011. IVAN ŠVERKO (harmonika) - za najbolji koncert, ALEKSANDRA ŠUKLAR (udaraljke) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2012. TANJA SONC (violina) – za najbolji koncert, KREŠIMIR STARČEVIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2013. ALJOŠA JURINIĆ (klavir) – za najbolji koncert, IVAN MUČIĆ (trombon) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2014. LEON KOŠAVIĆ (solo pjevanje) – za najbolji koncert, KARLO IVANČIĆ (klavir) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2015. FRANJO BILIĆ (čembalo) – za najbolji koncert, LATICA ANIĆ (violončelo) – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2016. KVARTET SAKSOFONA ARDEMUS - za najbolji koncert, LOVRE MARUŠIĆ (klavir) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

2017. IVAN VIHOR KRSNIK ČOHAR (klavir) - obje nagrade

2018. KATARINA KUTNAR (violina) - obje nagrade

2019. TRIO EUSEBIUS (violina, violončelo, klavir) - obje nagrade

2020. LUCIJA STILINOVIĆ (flauta) - za najbolji koncert, MIA PEČNIK (klavir) - za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora

Nagrade:

  • nagrada "Ferdo Livadić" u iznosu od 15.000 kn dodjeljuje se najuspješnijem izvođaču
  • nagrada Grada Samobora u iznosu od 7.500 kn dodjeljuje se izvođaču najbolje izvedenog djela hrvatskog skladatelja

Od 2006. godine za dobitnika nagrade „Ferdo Livadić" naručuje se kompozicija za solista i komorni orkestar. Do sada su naručena i praizvedena djela:

2006. – VJEKOSLAV NJEŽIĆ: Koha per kange, za gitaru i komorni orkestar (Petrit Ceku i Cantus Ansambl )

2007. – FRANO ĐUROVIĆ: Fantazija za klavir i komorni orkestar (Zrinka Ivančić i Cantus Ansambl)

2008. – KREŠIMIR SELETKOVIĆ: Koncert za violončelo, klavir i komorni orkestar (Petra Kušan, Danijel Detoni i Hrvatski komorni orkestar)

2009. – OLJA JELASKA: Jutro na moru, za violinu i komorni orkestar (Dunja Bontek i Cantus Ansambl)

2010. – ŽELJKO BRKANOVIĆ: Koncert za gitaru i orkestar (Srđan Bulat i Cantus Ansambl)

2011. - BERISLAV ŠIPUŠ: ...un viaggio verso le luci di Amaraath, la stella del ritorno..., za 2 klavira i udaraljke (Kvartet Klang i Cantus Ansambl)

2012. - MLADEN TARBUK: 4 Estancias, za harmoniku i komorni ansambl (Ivan Šverko i Cantus Ansambl)

2013. - ANĐELKO KLOBUČAR: Etida za violinu i gudački kvintet (Tanja Sonc i Cantus Ansambl)

2014. - DUBRAVKO DETONI: Noć između srijede i petka, za klavir i ansambl (Aljoša Jurinić i Cantus Ansambl)

2015. - FRANO PARAČ

2016. - DALIBOR BUKVIĆ: Barock is not Dead (Franjo Bilić i Cantus Ansambl) 

2017. - DAVORIN KEMPF: In modo classico, za kvartet saksofona i glasovirski sekstet (Ardemus kvartet i Cantus Ansambl)

2018. - ZORAN JURANIĆ: Spiritus ludens, quasi concertino za klavir i 10 instrumenata (Ivan Vihor i Cantus Ansambl)

2019. - DAVOR BOBIĆ: Kutnarijada za violinu i Cantus Ansambl (Katarina Kutnar i Cantus Ansambl)

2020. - SILVIO FORETIĆ: Za njih troje (Trio Eusebius)