HR / EN

Arhiva - 11. Ferdo Livadić 2014

 

PRAVILNIK 11. MEĐUNARODNOG NATJECANJA MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA "FERDO LIVADIĆ"

 

Opće odredbe

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Ferdo Livadić" sastavni je dio programa festivala Samoborska glazbena jesen, a sastoji se od 8 koncerata koji imaju natjecateljski karakter. Natjecanje je namijenjeno mladim glazbenicima svih glazbenih izvođačkih struka, do dobne granice od 28 godina koje navršavaju u godini natjecanja.

Sudionici natjecanja predstavljaju se publici i prosudbenoj komisiji koncertnim nastupom u trajanju do 45 minuta..

Natjecanju ne mogu pristupiti dobitnici nagrada dosadašnjih natjecanja Ferdo Livadić.

 

Prijave natjecatelja

Organizator objavljuje javni natječaj za natjecanje "Ferdo Livadić" u dnevnim glasilima, na oglasnim pločama Muzičkih akademija i Glazbenih škola u Hrvatskoj i inozemstvu te na web stranici Samoborske glazbene jeseni. U natječaju su definirani uvjeti i rokovi za prijavu.

Prijava sadržava: ime i prezime, adresu, e-mail, telefon. Prijavi je potrebno OBVEZNO priložiti životopis i fotografiju visoke rezolucije snimljenu na CD, program koji će kandidat izvoditi na natjecanju i video zapis na kojem se nalaze najmanje 2 skladbe različitog karaktera u trajanju do 15 minuta (DVD - ne stariji od 12 mjeseci, snimljen u jednom kadru bez naknadne montaže, sa visokom kvalitetom zvuka – 44.1kHz, 16 bit). Komprimirani formati te općenito loš audio i video zapis neće se uvažavati.

U slucaju neadekvatne snimke prijava se nece uvaziti

Snimka ne mora sadržavati skladbe koje natjecatelji prijavljuju za natjecanje. Snimke se ne vraćaju.

 

Prijavu slati na adresu:

Pučko otvoreno učilište Samobor
p.p. 8
10 430 Samobor

Rok za prijavu je 30. lipnja  2014.

Prosudbena komisija nakon zaprimljenih prijava, odabire 8 natjecatelja. Svi kandidati će o izboru natjecatelja biti obaviješteni u roku od 20 dana nakon krajnjeg roka za prijavu, odnosno 20. Srpnja 2014.

 

Programske odredbe

Programe natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz obvezu da je najmanje jedna skladba djelo hrvatskog skladatelja. Prosudbena komisija ocjenjuje: umjetničku osobnost pri izboru programa i njegovoj realizaciji, odabir skladbe hrvatskog autora, nastup na sceni i komunikaciju s publikom te ostvarenu cjelovitost recitala.

Trajanje recitala je makismalno do 45 minuta.

 

Nagrade

Nagrada "Ferdo Livadić" – za najbolju umjetničku osobnost

2000 eur/15.000 kn

Koncerti na Festivalima: Samoborska glazbena jesen, Ascoli Piceno Festival (Italija), WestfallenClassic (Njemačka), Osorske glazbene večeri , i Festival sv. Marka.

Koncert u ciklusu Canus Ansambla (2014/2015)

Nova kompozicija (narudžba SGJ) za pobjednika Natjecanja i Canuts Ansambl koju će pisati FranoParać, a pobjednik će je praizvesti na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2015.

Nagrada Grada Samobora i HDS-a – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja

1000 eur/7500 kn

Koncert na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2015

 

Prosudbena komisija

Prosudbena komisija ima pet (5) članova.

Prosudbena komisija sastavljena je od uglednih stručnjaka raznih glazbenih struka.

Predsjednika Prosudbene komisije biraju članovi između sebe. Nakon završene prosudbe, predsjednik je dužan napisati stručno obrazloženje odluka Prosudbene komisije.

 

 

Provedbene odredbe

Tajnik natjecanja obavlja sve administrativne poslove vezane uz provedbu natjecanja.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor potvrđuje sve odluke o:

  • izboru tajnika natjecanja
  • izboru sudionika natjecanja
  • sastavu Prosudbene komisije,

Prigovor na odluke koje je potvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Samobor nije moguć i neće se uvažiti.

Pobjednici Natjecanja imaju obvezu sudjelovati bez naknade na festivalu Samoborska glazbena jesen u idućoj godini.

 

Posebne odredbe

Sudionici natjecanja i umjetnički suradnici pristaju, bez naknade, na direktan ili odgođeni radio odnosno TV prijenos.

 


Članovi žirija :


1. Vladimir Kranjčević - umjetnički ravnatelj Festivala sv. Marka, Zagreb
2. Michael Flaksman - umjetnički ravnatelj Ascoli Piceno Festivala, Italija
3. Gernot Süßmuth - umjetnički ravnatelj  WestfalenClassics Festivala, Njemačka
4. Ivana Kocelj - umjetnička ravnateljica Osorskih glazbenih večeri
5. Srećko Bradić - umjetnički ravnatelj Samoborske glazbene jeseni


NAGRADE


Nagrada "Ferdo Livadić" – za najbolju umjetničku osobnost
2000 eur/15.000 kn
Koncerti na Festivalima: Samoborska glazbena jesen, Ascoli Piceno Festival (Italija), WestfallenClassic (Njemačka), Osorske glazbene večeri , i Festival sv. Marka.
Koncert u ciklusu Canus Ansambla (2014/2015)
Nova kompozicija (narudžba SGJ) za pobjednika Natjecanja i Canuts Ansambl koju će pisati FranoParać, a pobjednik će je praizvesti na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2015.


Nagrada Grada Samobora i HDS-a – za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja
1000 eur/7500 kn
Koncert na Samoborskoj glazbenoj jeseni 2015